Do not delete this link

Spill Letramix

Varenr. 11044
Letra Mix er et spennende kryssordspill for 2-8 de ltakere fra 8 år. Rist begeret og tøm innholdet fo ran deg på bordet. Hvor mange ord klarer du å sett e opp i kryssordform? Tiden flyr og det er om å gj øre å få øye på mulighetene. Hver bokstav har en v erdi, så her gjelder det å finne den beste kombina sjonen og bruke så mange av terningen som mulig.
©Copyright 2019 Egmont Kids Media.