Do not delete this link

Lesebok Minecraft Mobsikon

Varenr. 430537
Denne boken er resultatet av all kunnskap og erfar ing en ivrig naturforsker og ekspert på Minecraft- mobs har samlet gjennom et langt liv. Naturforsker en har nedtegnet informasjon om vaner, leveområder og kjennetegn ved alle levende vesener han har mø tt på sin ferd så langt … Alt fra harmløse kylling er til den gruvekkende enderdragen! Hans funn er r ikt illustrert med fargeskisser som vil gjøre deg forberedt på enhver skapning du vil støte på under veis.
©Copyright 2018 Egmont Kids Media.