Produktsikkerhet

Etikk og ansvar er gjennomgående i hele Egmonts verdikjede. Som et ledd i dette har "Egmonts Social Compliance Program" (ESCP) blitt opprettet som hovedsakelig fokuserer på 4 områder: Menneskerettighetene, arbeidsforhold, miljø og anti korrupsjon. Fabrikkene som produserer Egmonts produkter kontrolleres nøye og følges opp via enten egne besøk eller ved eksterne, velkjente auditeringsstandarder som ICTI, BSCI, SEDEX etc.